એમ. એન્ડ પી. હાઇસ્કુલ
દાહોદ

સ્ટાફની માહિતી

શ્રી દિલિપભાઈ કાંતિભાઈ પટેલ

Designation:આચાર્ય 
Mobile:9879066521 

વિમલ જે. પટેલ

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

કિશોર આર. ભોકન

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

પ્રકાશ યુ. ડાંગર

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

ગિરીશ કે. પટેલ

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

વિનોદ એસ. પાંડોર

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

બિંબિત જે. અહુજા

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

દિલિપ ડી. રાઠોડ

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

હર્ષદ બી. પટેલ

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

પ્રવીણ પી. પટેલ

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

નિશા પી. પટેલ

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

મનીષા કે. બામણ

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

પૃથ્વીસ એસ. કાપડીયા

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

પરેશ પી. પંચાલ

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

રસિક એસ. ઉપાધ્યાય

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

જયદીપ આર. પટેલ

Designation:શિક્ષક 

સતિષ એમ. ચૌહાણ

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

દીપક જે. પરમાર

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

યાસ્મિન મન્સૂરી

Designation:મદદનીશ શિક્ષિકા 

બિપિન એસ. પટેલ

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

લતા એમ. ઝાલા

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

પુરસોત્તમ એમ. પટેલ

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

સદીક એસ. સૈયદ

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

વર્ષા એસ. માછી

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

નીતા ડી. જોષી

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

રાજેશ એલ. બાકલ્યા

Designation:શિક્ષક 
Email:info@mnpdahod.com 

અહેમદ આર. મલેક

Designation:હેડ ક્લાર્ક 
Email:info@mnpdahod.com 

અશોક એસ. કાપસે

Designation:પટાવાળા 

નાનું એમ. નિનામા

Designation:પટાવાળા 

લક્ષ્મણ એસ. માનત

Designation:પટાવાળા 

દિનેશ એમ. ભાભોર

Designation:પટાવાળા 


   
     
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | પત્રકો | અમારો સંપર્ક |

© www.mnpdahod.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.